TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteripitäjä

CoreSeer Company Oy
Rautatienkatu 21 B (5 kerros),
33100 Tampere
Y-tunnus: 

Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

Elias Luoma
0207 343 020
elias.luoma@coreseer.com

Rekisterin nimi

CoreSeer Company Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (”Asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Coreseer:in välinen asiakassuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:
a. Asiakkaiden myynti – ja sopimusasioiden hoitaminen
b. Tarjousten laatiminen tuotteista ja palveluista asiakkaan pyynnöstä
c. Asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisten toimitusten suorittaminen
d. Palveluihimme liittyvän käyttäjätuen tarjoaminen
e. Tuotteidemme ja palveluidemme laadun, toimivuuden ja käyttökokemuksen sekä Santelon sivuston parantaminen ja kehittäminen
f. Tilausten ja laskutuksen hoitaminen, maksujen käsittely ja muu taloudellinen seuranta

Mahdolliset asiakkaat

CoreSeer Company käsittelee potentiaalisia asiakkaita koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksissa. Voidakseen tarjota mahdollisille asiakkailleen kohdennettua ja olennaista sisältöä CoreSeer Company voi laatia kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä profiileja, jotka perustuvat liikkumiseesi sivustoilla ja siellä tekemiisi valintoihin ja toimiin sekä siihen, miten olet reagoinut sähköpostitse lähetettyyn markkinointisisältöön. Tällaisen käsittelyn oikeudellinen peruste on ensisijaisesti antamasi suostumus.

Työnhakijat

Jos olet työnhakija, käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme arvioida mahdollisuuksiasi työskennellä CoreSeer Companyn palveluksessa. Tällaisen käsittelyn oikeudellinen peruste on ensisijaisesti antamasi suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot

Etunimi, sukunimi
Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumerot
Muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

Markkinoinnin automaatio

CoreSeer Company käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kävijän vieraillessa sivustollamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos kävijä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä sivustolla olevan yhteydenotto- tai muun lomakkeen, yksilöllinen eväste yhdistyy käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin.

Verkkomarkkinointi

CoreSeer Company käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä kerätäkseen tietoja vierailusta verkkosivuillamme ja kohdentaakseen kävijälle kiinnostavaa Santelon tuottamaa viestintää.

Sähköpostimarkkinointi

Lähetämme tietoa ajankohtaisista uutisistamme, tapahtumistamme ja palveluistamme sähköpostilla asiakas- ja/tai markkinointirekistereissämme oleville henkilöille. Sähköpostin jakelulistaltamme voi milloin tahansa poistua sähköpostiviestin alareunasta löytyvän linkin kautta. Sähköpostiviestit voivat sisältää evästeitä ja jäljitteitä, joiden avulla saamme tiedon siitä, oletko avannut tai lukenut viestin.

Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin

Verkkosivuillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten LinkedInin, Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Coreseer:in hallittavissa.

Analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkopalvelumme kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Rekisterinpitäjän alihankkijoiden kanssa. Vaadimme lainmukaisuutta kaikilta alihankijoilta.

Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuurija IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield –järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EUkomission hyväksymiä mallilausekkeita

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä jaerikseen nimetyt henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaanturvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, erityisesti kirjanpitovaatimusten mukaisesti.

Mahdollisten asiakkaiden tietoja säilytetään yksi vuosi.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa omia tietoja tai kieltäytyä tietojenkäsittelystä perustelluista syistä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle. Lain edellytysten mukaisesti sinun on allekirjoitettava pyyntösi ja liitettävä siihen valokopio henkilötodistuksestasi, josta näkyy sinun allekirjoituksesi. Sinun on lisäksi mainittava osoite, johon vastaus on lähetettävä.